Logo Antyki Renowacja

OPIS PROJEKTU


  • rodzaj: logo
  • data: 2016
  • język: polski

Ogólnie założenia
Projekt zakładał wykonanie logo dla firmy zajmującej się sprzedażą i renowacją zabytkowych mebli, a w przyszłości innych starych ozdobnych przedmiotów, głównie wykonanych z drewna Logo miało zawierać słowa renowacja i antyki oraz elementy graficzne kojarzące się z odnawianiem mebli, profesjonalną, artystyczną obróbką drzewa - najlepiej w postaci narzędzi. Otrzymaliśmy także informację że została zakupiona domena, gdzie ma powstać sklep wykorzystujący wykonane przez nas logo.
Przygotowania
Zebraliśmy informacje o sposobie pracy naszego klienta, jak również szukaliśmy wiedzy, jak wygląda renowacja mebli. Główna działalność naszego klienta powiązana jest z antykami (nie tylko ich renowacja ale również i sprzedaż), ponadto uznaliśmy że potencjalni klienci szybciej zareagują na słowo antyk niż renowacja. Dlatego to słowo powinno być umieszczone na pierwszym planie. Założyliśmy że najlepszy efekt uzyskamy poprzez połączenie znaku graficznego bezpośrednio z użytymi w logo słowami
Zasięg
Firma zlecająca działa na terenie Polski, dlatego jak i sam napis, tak jego styl skierowany został na nasz rodzimy rynek.
Konkurencja
Logo powinno być unikatowe. Nie istnieje ogólnodostępne narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy dany znak graficzny naprawdę jest unikatowy. Na polskim rynku istnieją inne firmy zajmujące się podobna działalnością. Często wykorzystują one podobne wyrażenia w znaku logo do podkreślenia zakresu swoich usług, dlatego też sprawdziliśmy jak wyglądają ich znaki graficzne, aby tworzone przez nas logo w żaden sposób nie było z nimi kojarzone.


Kształt
Logo miało być "zwarte", aby bez modyfikacji możnao je było umieszczać na różnego rodzaju materiałach reklamowych. Od samochodu po wizytówkę. Litery zastosowane są stosunkowo “ciężkie” jak bryła większości starych mebli.
Forma
Jako formę wybraliśmy połączenie grafiki ze słowami antyki i renowacja. Aby podkreślić że firma zajmuje się precyzyjną pracą w drewnie, z szeregu narzędzi stolarskich wybraliśmy niewielkie, specjalistyczne długo, służące do rzeźbienia w drewnie. Zdecydowaliśmy się go użyć, jako zastępstwo dla litery “i” w słowie antyki. Dzięki temu, nawet jeżeli z jakiegoś powodu osoba (potencjalny klient) nie odczyta ostatniego znaku, to ogólny przekaz logotypu zostanie zachowany


Kolor
Logo miało być stosowane na jasnym tle, głownie białym, dlatego zdecydowaliśmy się na użycie koloru czarnego. W razie potrzeby istnieje możliwość zmiany koloru na jakikolwiek inny, z zachowaniem ciemnej tonacji, bez utraty czytelności znaku graficznego.